[email]

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.oranjebasketball.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op de website van de Stichting Nederlands Mannen Team (NMT) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel alle zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan de Stichting NMT niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Stichting NMT garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Stichting NMT wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie, producten en diensten van derden

Wanneer de website www.oranjebasketball.com links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door de Stichting NMT worden aanbevolen. De Stichting NMT aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Stichting NMT niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

De Stichting NMT behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is uitsluitend toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, wanneer het gaat om welke vorm van materiaal dan ook, waarop geen rechten van derden rusten. Bij twijfel kunt u informatie inwinnen dan wel schriftelijk toestemming vragen. U kunt uw verzoek richten aan: info@oranjebasketball.com

U mag informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Rechthebbenden

De rechten van de overgrote meerderheid van het fotomateriaal op deze website berusten bij Frans Nelissen, Christian Aarts en Robert Verboon. Het materiaal van deze fotografen is geplaatst met hun toestemming.

Ook op het videomateriaal rusten eigendomsrechten. De Stichting NMT werkt onder andere samen met Firma Daan en Laan voor de productie van videocontent.

Het is niet toegestaan foto- en/of videomateriaal te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

De Stichting NMT behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.