[email]

Wat wij willen

Jeugdclinic

De potentie van het Nederlands basketball is groot.

De overtuiging dat de potentie van het Nederlands basketball groot is, vindt zijn weerslag in het ‘Leitmotif’ van de Stichting NMT: ‘Door Internationals, Voor Internationals’. En als nadrukkelijke toevoeging: Met het oog op de toekomst.

Dat is een uniek concept. Nog niet eerder in de Nederlandse sport trokken ex-internationals zo gezamenlijk en eensgezind op om de sport weer perspectief te geven.

De Stichting NMT beoogt minimaal voor een periode van vijf jaar een gezonde financiële en organisatorische basis voor de Orange Lions te scheppen en het Nederlands mannenteam te gebruiken als vlaggenschip voor het hele Nederlandse basketball. De inspirerende werking van Oranje moet zijn weerslag krijgen op tal van fronten.

De Stichting NMT bekommert zich niet uitsluitend om de Orange Lions. De stichting wil zowel het topsportbeleid als het jeugdbeleid helpen en ondersteunen. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van de breedtesport waarin het 3×3 basketball een meer en meer prominente plaats inneemt.

Wij willen dat het Nederlands basketball – zoals dat ook in de bloeiperiode van de sport in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw het geval was – weer structureel bij de betere landen van Europa gaat horen.

Om dat hoogwaardig in te kunnen vullen zijn drie kernwaarden van cruciale betekenis: respect, kwaliteit en resultaat.

Respect

Respect

Respect is een belangrijke kernwaarde. De Stichting NMT is graag een inspirator en aanjager voor plannen en wil tegelijkertijd het bindmiddel tussen mensen en organisaties zijn.

Die rol kan alleen succesvol worden ingevuld wanneer er respect is voor de sport. Wanneer er respect is voor medestanders en tegenstanders. En wanneer de samenwerkende partijen elkaar respecteren in hun pogingen het Nederlands basketball op een hoger peil te brengen.

Deze kernwaarde vertaalt zich ook naar een respectvolle manier van sport bedrijven binnen de lijnen.

Nederlands Team in Den Bosch

Kwaliteit

De Stichting NMT koestert niet alleen kwantitatieve doelstellingen, maar ook kwalitatieve. In de uitvoering van de taken zijn toppers nodig; niet alleen binnen de lijnen, zeker ook daarbuiten. Mensen die een autoriteit zijn op hun vakgebied. Mensen die in hun ambitie geen genoegen nemen met de middelmaat.

Het reservoir van ex-internationals is van onschatbare waarde. De potentie is haast onuitputtelijk. Op dat gegeven zijn de plannen van de Stichting NMT voor een belangrijk deel gegrondvest. Spelers die het zweet hebben geroken en die hun sportieve carrière hebben doorgetrokken naar een aanzienlijke maatschappelijke loopbaan.

Het is de combinatie van werken vanuit het hart en het streven naar perfectie die de benodigde kwaliteit garandeert.

Resultaat

Resultaat

Plannen maken is dankbaar werk. Maar plannen zonder onderbouwing komen nooit tot leven. De Stichting NMT stelt zich uitdrukkelijk tot doel een structurele financiële basis te leggen die een langdurig en stevig fundament legt voor de realisatie van de plannen.

Nederland is een land met een gemiddeld lange bevolking. Met mensen die in een multi-culturele omgeving leren samen te werken. In zo’n omgeving is het streven binnen zes tot acht jaar structureel terug te keren in de top-acht van het Europese basketball. Waardoor meedoen aan Europese kampioenschappen zich zal uitstrekken tot deelname aan minimaal de finaleronde.

Wij willen die doelstelling realiseren met onderscheidend, attractief en aanvallend basketball. Daartoe wordt een lange termijn technisch beleid uitgestippeld voor de hele opleidingslijn.